Biotechnologia w przemysle chemicznym

W budynkach przemysłowych, zwłaszcza tych połączonych z branżą chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które potrafią przeprowadzić się poważnymi konsekwencjami dla wielu ludzi obiektu, a dodatkowo środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż najpoważniejszy problem jest w cienia odpowiednich systemów zarządzania ryzykiem, i bezpieczeństwo procesowe zależy tylko od polecania tym czynnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem stawia się inne formy, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa zajścia danych zdarzeń. Istnieją zatem technologii porównawcze z kolejnymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i dzieli się na grupy, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie wyróżnia to właśnie, że ważna nie brać pod opiekę zagrożeń o niższym stopniu konsekwencji - należy unikać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, a ludzie odpowiedzialni za jedno bezpieczeństwo procesowe powinno być sprawdzonymi zawodowcami. Nie wolno bagatelizować tego aspektu przy budowaniu i dodawaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod uwagę. Konserwacje obiektu w właściwych odstępach czasowych, zapewnienie wystarczającej kwot i formy sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w obiekcie minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to wyłącznie połowę spośród obecnego co powinien mieć pod uwagę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie punktu na produkt reperkusji prawnych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań ludziom oraz ludziom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów danych na cele rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i staranie o jego stałą jakość powinny być jedne spośród istotniejszych punktów zarządzania każdego obiektu.