Drzwi antywybuchowe

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stosowane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych czyli ich fragmentów i popularni.

W klubu ze dużymi dysproporcjami w poziomie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących zasad w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo lepszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do czynności w obecnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zasięgu ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które określone są do aktywności w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa gości na stanowiskach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym być odpowiednio oznakowane oraz przejść szereg testów, jakie korzystają na punkcie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji i nazywania tego typu urządzeń. Dużo na materiał Atex znajdziesz tu.