Program funkcjonalny galerii sztuki

Program Enova ma wiele modułów, które potrafią być znaczące w firmie czyli w przedsiębiorstwie w wielu elementach jego funkcjonowania. Moduł Kadry zaś Płace leczy w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on dokładnie aktualizowany do obecnie obecnych w Polsce przepisów. Określa go zrozumiały i spokojny w obsłudze interfejs graficzny, istnieje i w duzi kompatybilny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest przecież odpowiedzialny za obsługę marki w myśli ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań ważnych i starych. To przy jego usługi wykonywane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Gwarantuje on zarówno ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala użytkownikom na rejestrację zdarzeń związanych ze materiałami trwałymi. Moduł odpowiedzialny istnieje dodatkowo za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest robienie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są powiązane z ostatnimi środkami. Pracę z elementem można zacząć w pewnym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury pomaga w toku wystawiania dokumentów sprzedaży i ustalania cenników i podnoszenia informacji o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel ułatwia jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Niezmiernie ważnym elementem jest jeszcze CRM (Customer Relations Management). Rejestruje on informacje o kontrahentach, ale pomaga również obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa służy do księgowania, dokumentowania i robienia innego rodzaju sprawozdań. Narzędzie zatem w licznym stopniu usprawnia codzienną pracę księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uznaje za zadanie wspomagać obsługę i rozliczanie delegacji polskich oraz zewnętrznych. W wysokim stopniu ułatwia on pracowanie przedsiębiorstwa na tym tłu. Enova cennik jest stosowany indywidualnie do jakiejś firmy. Czynniki brane pod opiekę do wysokość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Jest więcej możliwy zakup w 3 wersjach: srebrna, przyjemna i platynowa.