Pyly talku

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią najpoważniejsze prawdopodobieństwo dla zdrowia robiących w takim środowisku osób.

Ze powodu na nacisk na wygląd zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym działaniem w miejscu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest efektywne zapobieganie przez stosowanie innej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche oraz mokre. Najczęściej wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jakiś z najzwyklejszych odpylaczy o niskich kosztach instalacji. Chorobą tego wyjścia jest słaba skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są przydatne w wymieszaniu z drugimi odpylaczami. Dużo długą skutecznością działania określają się odpylacze filtracyjne. Przydatne w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najpiękniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w projektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania wymagają być zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą mieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu a od pewnego zagrożenia.