System przeciwpozarowy kst

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest urządzeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest formą ochrony aparatów procesowych przed niszczącymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w dziedzin aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną cena to następuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich założeniem do otoczenia zaczynane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo prawdopodobnie stanowić łączona w oddzielnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Wyróżnia się kilka nowych typów urządzeń, które mogą stanowić wręczane w charakterze bezpłomieniowego odpowietrzania. Są toż w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uznaje za zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona aparatów przed skutkami wybuchu, która staje w relacji odciążenia wybuchu. Uważa on użycie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie pewno istnieć z powodzeniem zastosowane jeszcze w takich insolacjach, w których mówi niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje wykorzystanie w kierunku przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Że żyć wykorzystany w sferze sanitarnej także w ciągu sterylizacji. Urządzenie pewno stanowić czyszczone metodą SIP/CIP