Technologia gastronomiczna sprawdzian

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego stanowiska jest materiałem, którego ważnym projektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w dziale systemów ochronnych i urządzeń, które użytkowane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a dodatkowo sposoby wykazywania zgody z pierwszymi wymaganiami bezpieczeństwa. Kluczową rolę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprace z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z zasadą, jeżeli towar jest jednoznaczny z zasadą to domniemywa się jego współpracę z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych dawanych w okolicach zagrożonych wybuchem wydobywają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach płynących z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wskazaniami producent musi pamiętać o tym żebym zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria oraz style ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne winnym istnieć oczywiście skonstruowane, aby jak daleko zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić układane ze nauką wiedzy technicznej. I stronie oraz podzespoły urządzeń muszą pracować stabilnie i razem z poradą producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno posiadać oznakowanie CE. Materiały stosowane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi oraz atmosferą nie mogą być żadne reakcje, jakie mogłyby wywołać potencjalny wybuch. Dania i sposoby ochronne nie mogą stworzyć zranienia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w produktu ich dodawania nie powstaną za wysokie gorączki oraz promieniowanie. Nie umieją robić zagrożeń elektrycznych także nie mogą robić sytuacji niebezpiecznych.